Haymat-Loss Yaşam

Bir ortak düşünme, eyleme, üretme ve paylaşma çabasıdır.

Çalışmanın amacı ‘vatansızlık’ hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye’deki ‘vatansızlık’ halleri ile ‘vatansızlık’ risklerine dikkat çekerek, kamuoyu oluşturmaktır. Ayrıca, ‘vatansızlık’ meselesi ile ilgili yapılacak çalışmalar için alan oluşturmayı ve konuya ilişkin yapılacak her türlü çalışmayı desteklemeyi amaçlar.
Hedefi, Türkiye’de yaşayan ‘vatansız kişiler’ ve/veya ‘vatansızlık riski’ altındaki kişiler/gruplar için bir araya gelmenin imkanlarını ve ‘vatansızların’ öz örgütlenmeleri için bir platform oluşturmaktır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında ‘Vatansız kişi, hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişi’ olarak tariflenmiştir.
Haymat-Loss Yaşam adını ise Almanca heimatlos (vatansız, uyruksuz, tabiiyetsiz, vatanından kovulmuş) kelimesinden alır. Heimat Almanca yurt, ülke, vatan; los ise yoksunluk anlamına gelmektedir. Heimatlos kelimesi 1940’lı yıllarda Almanya’dan göç etmek zorunda kalan, vatandaşlığı kaybettirilen kişiler için kullanılmış; ilerleyen yıllarda ise Türkçe’ye haymatlos olarak geçmiştir. Daha sonra ise bu kelime ‘vatansız’ olarak kullanılagelmiştir.
Haymat-Loss ise türetilmiş bir kelimedir. ‘Vatansız’ kelimesinin Türkçe’deki olumsuz kullanımına karşılık; heimatlos kelimesinin Türkçe’ye geçerken dönüştüğü haymat ve İngilizce kayıp anlamına gelen ‘loss’ kelimelerinin birleşmesi ile ortaya çıkmıştır.